۱۳۹۷

واحد صادرکننده نمونه ملّی در سـال 1400

اطلاعات بیشتر

تندیس، نشان و لوح امین الضَرب از طرف اتاق بازرگانی در سال 1396

اطلاعات بیشتر

واحد صادرکننده نمونه ملّی در سـال 1400

اطلاعات بیشتر

تندیس، نشان و لوح امین الضَرب از طرف اتاق بازرگانی در سال 1396

اطلاعات بیشتر

title1

شرکت میهن در سال ۱۳۵۴ توسط آقای ایوب پایداری تاسیس گردید . ایشان فعالیت خود را از نوجوانی و بعنوان فروشنده سیار بستنی آغاز نمودند . امروزه میهن یک ابربرند و گروه معظم غذایی کشور است که بیش از ۹۲۰۰ نفر نیروی انسانی را در بخش های مختلف به خدمت گرفته است و فضاهای سرپوشیده آن به ۳۲۰۰۰۰۰ متر مربع بالغ گشته است

اطلاعات بیشتر

گرامیداست روز صنعت و معدن

سال ۱۳۹۴

گرامیداست روز صنعت و معدن

سال ۱۳۹۴

گرامیداست روز صنعت و معدن

سال ۱۳۹۴

گرامیداست روز صنعت و معدن

سال ۱۳۹۴

گرامیداست روز صنعت و معدن

سال ۱۳۹۴

گرامیداست روز صنعت و معدن

سال ۱۳۹۴

گرامیداست روز صنعت و معدن

سال ۱۳۹۴

گرامیداست روز صنعت و معدن

سال ۱۳۹۴

گرامیداست روز صنعت و معدن

سال ۱۳۹۴

title1

title1

اخبار و رویدادهای میهن

متن درباره برند که توضیحات کامل درباره برند به کاربر میدهد و در ادامه

خبر های بیشتر

title1

خانواده بزرگ میهن

متن درباره برند که توضیحات کامل درباره برند به کاربر میدهد و در ادامه

title1

میهن مگ

متن درباره برند که توضیحات کامل درباره برند به کاربر میدهد و در ادامه

مقالات بیشــتر

title1

نمایندگی های گروه میهن

مشاهده نمایندگی استان

شرکت میهن در سال 1354 توسط آقای ایوب پایداری تاسیس گردید .

۰
سابقه فعالیت
۰
مرکز پخش
۰
کارمند
۰
خودرو حمل و نقل

نمایندگی های گروه میهن

title1